Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 4. marts 2020

 

Foreningen har pr. 31.12.2019:  304 medlemmer.

Et lille fald i forhold til 2019, så fortæl om den gode sag ved at støtte foreningen, så kan vi måske blive endnu flere medlemmer. Vi oplever desværre, at de nye beboere er så dårlige, at hverken de eller deres pårørende mener de kan få glæde af foreningens aktiviteter, og derfor ikke ønsker at støtte med at medlemskab.

 

Der har været de obligatoriske ture i løbet af året. Løvspring i maj og løvfald i oktober. Igen i 2019 havde vi 2 liftbusser, som var fyldt op. Det betyder at flere kørestolsbrugere kan deltage, hvilket er nødvendigt som beboernes fysiske formåen daler.  Der var god tilslutning begge gange.

I 2019 fik vi til løvspringsturen kaffen på Ganløse Kro og ved Løvfaldsturen kom vi en tur over Kronprinsesse Mary’s bro, men det regnede så udsigten var ikke som forventet, derefter var der kaffe og æblekage i Kignæs hallen, og det var super. Centerrådet støttede begge ture med tilskud til kaffen og ”en lille en2, det sidste var meget populært.

 

I sommerens løb er det blevet til kortere ture med Helsebussen, ud i det blå, bl.a. til Annisse og se på have og papegøjer samt drikke den medbragte kaffe og kage. Disse ture er meget populære.

 

Beboerne fik en rigtig god aften i Cirkus Kanutski, hvor vi blev beværtet med kaffe/the og brød. Regn og torden indledte turen, så alle beboerne med udstyret med regnslag og plastikposer om benene. Igen fik vi god hjælp fra Kanutskis medarbejdere og artister til transporten til og fra teltet, tak for det.

 

Som noget nyt har der været afholdt ”Amerikanerbiler og Hotdog” og sikke en fest, fantastisk tilslutning, så det er besluttet at gentage til sommer.

 

Juleturene i 2019 blev desværre aflyst grundet manglende opbakning fra personalets side. Vi forsøger igen til næste år, med forhåbentlig bedre resultat.

 

Søndagsarrangementer:

Syngepigerne ”Den lille forskel

John Kofoed m.fl.

Rynkevriderne

Christian og Jens Peter

Gilleleje Byorkester

Peter West og Christian Rusbjerg

De farende svende

Jan Schou

Lotte Risholt

 

Der har været god tilslutning til arrangementerne.

 

Af andre aktiviteter kan nævnes:

  • Vaccinationsdag i samarbejde med Praktiserende Lægers vaccinationsservice. Hvor hjælperne   klarede at få registreret alle samt tog hånd om dem efter vaccinationen.

Her får vi 10 kr. pr. vaccination for vores deltagelse med at skaffe lokale og registrere og servicere de som kommer. Så hvis I skal vaccineres for influenza, støt op om vaccinationen på Helsingegården. nt. lev også solgt dekorationer i forbindelse med 1. søndag onen på Helisngegården. rtal villom kan klare sig selv. boere. Der Fortæl det til naboen eller gode venner, så der kan komme endnu flere og støtte op om det.

  • Spisedagene, som er Mad og Måltids arrangement, men hvor Helsingegårdens Venner hjælper med borddækning, afrydning og servering af maden. Samt hjælp til de beboere i huset som har behov for hjælp til komme ned i Cafeen.

 

I forbindelse med afholdelse af

  • Mortensaften for beboerne og julefrokost for beboerne og pårørende, har vennerne hjulpet med bordækning, servering og afrydning.

  • Samt ydet hjælp ved runde fødselsdage med borddækning og kaffebrygning, hvor bl.a. Helsingør Pigegarde underholdt.

 

Sponsorer:

I 2019 har foreningen modtaget sponsorater fra forskellig side, det samlede beløb fremgår af regnskabet.

Centerrådet

Det Grønne hus

Juledekorationer 

Vaccinationer

Fødselsdagsarrangement

Gribskov ungdomscenter med pølser og brød til Amerikanerbiler og Hotdog

Centerrådet 2 gange
Det Grønne hus

Arv fra beboer på Helsingegården

 

Kioskvognen:

Vognen kommer rundt på Helsingegården 2 x om ugen, der er mange flittige hjælpere som styres af Anni Rasmussen med Svenny Jensen som afløser, når Annie er på langfart.

Annie og Kurt sørger for at købe ind, så der hele tiden er noget at sælge af. Der er en flot omsætning. Beboerne giver udtryk for, at de nyder at handle hos ”de flinke medhjælpere”

Lizzi Pedersen, Else Rydahl, Anni Olsen og Jens Åge Jensen har valgt at stoppe, og vi siger tusind tak for alle de timer, som I har lagt i opgaven.

Der er heldigvis kommet nye kræfter til, Dinna Olsen og Alice Jensen, vi siger velkommen til begge. Annie indgår nu også selv i vagplanen for kioskvognen.

.

Borgernyt:

Ulla Hansen og Edith Nissen står for redaktion og distribution af bladet, som næsten bliver revet væk. Holger Petersen er stadig husjournalist, og sørger samtidig for at Helsingegården får billeder fra arrangementerne, så det kan komme på den interne skærm.

 

Torvedage:

Det er Annie Rasmussen, der står for standen med blomster. Der bliver kørt ud på afdelingerne i huset, således at alle får mulighed for at handle.

I julemåneden blev der tillige solgt juledekorationer, som Annie, Svenny, Alice og Else havde produceret, mens andre kørte ud med vognen til afdelingerne. De blev solgt hurtigere end de kunne produceres, herligt. Alle var med ledlys, da levende lys ikke er tilladt i huset. Vi oplever også, at der kommer folk udefra og køber. Det har givet et pænt overskud, som jo går til fælles bedste.

 

Fuglehold: Der er 2 steder med fugle, der bliver fodret og renset 3 x ugentlig, så der er nok at tage fat på, men også en mulighed for at snak med beboerne, som synes det er hyggeligt med lidt liv i huset. Det er Jørgen og Peter som står for opgaven.

PlejeGribskov har igen i 2019 sponseret en del af fuglenes foder.

 

Helsigegårdens hønsehus har stadig beboere. Hønsene skulle passes af beboerne ved hjælp fra personalet, det har ikke fungeret helt efter hensigten, så Jørgen har nu overtaget det fulde ansvar for fodringen.

 

Helsebussen:

Udeboende borgere benytter sig stadig af muligheden for at blive kørt til indkøb i Kvickly. Det hele styres af Niels Madsen.

 

Hjemmesiden står Michael Alex stadig for

Man kan altid følge med i foreningens aktiviteter på www.helsingegaardensvenner.dk. Her kan man også læse foreningens, love, formålsparagraf, samt se fotografier fra diverse arrangementer. Der har som de tidligere år været mange besøg på siden.

 

PR.

Svenny Jensen står for kontakt til pressen.

Hun gør et stort arbejde med at orientere pressen.

 

Gruppen af ”stærke mænd” sørger stadig for, at tingene ikke ophober sig i kældre og andre steder. Der bliver løbende kørt ting til genbrugsstationen. Ledelsen i PlejeGribskov er yderst taknemmelige for deres indsats.

 

Ledelsen i PlejeGribskov:

Samarbejdet med ledelsen opleves stadig meget positivt. Både ledelse og medarbejdere er imødekommende i forhold til vort samarbejde. Som et nyt tiltag er der fællesmøder med ledelsen hver 14. dag, for her hurtigt at afklare de udfordringer som kommer.

Som resulaltet af disse møder, at der blev indkøbt 100 kopper, underkopper, sidetallerkener og teskeer, som kun skal anvendes til Helsingegårdens Arrangementer, så der ikke bruges unødvendig tid på at finde nok til vores arrangementer, ellers vi bliver nødt til at vaske op inden arrangementet.  

 

I 2019 havde vi stadig mange aktive hjælpere, nogle stoppede men andre kom til. Når vi tæller det op bliver det til ca. 30-35 personer.

 

 

Til slut har formanden en bemærkning:

Jeg vil takke bestyrelsen og alle hjælperne for det gode samarbejde igennem 2019.

Jeg møder altid positivitet, når der bedes om hjælp til at løse en opgave, også selvom om det er med meget kort varsel. SÅ TUSIND TAK TIL ALLE.

DET ER NÅR VI LØFTER I FLOK AT TINGENE LYKKES.

 

 

 

GF Helsingegaardens venner 04. marts 2020 - Referat

Helsingegårdens Venner Generalforsamling 4. marts 2020 referat