Obs. Ændret lokalitet:

 

Generalforsamling i Helsingegårdens Venner.

 

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 17.30 på

Bymose Hegn Kursuscenter, Bymosevej 11.

 

Helsingegårdens Venner indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 3 stemmetællere
 3. Bestyrelsen beretning for det forløbne år
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 6. Indkomne forslag, meddelelser m.v.

Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.

På valg er: Jørgen Jonsson (modtager genvalg)

                  Michael Alex (modtager genvalg)

                  Kurt Nielsen (modtager genvalg)    

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

På valg er: Ulla Hansen (modtager ikke genvalg)

                   Anni Rasmussen (modtager genvalg)

 1. Valg af 2 revisorer for 2 år, forskudt årstalsmæssigt

På valg er: Holger Holm Petersen (modtager genvalg)

 1. Valg af en revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Kirsten Jacobsen (modtager genvalg)

 1. Resultatet af valg af 1 beboer repræsentant og 1 medarbejderrepræsentant.
 2. Eventuelt.

 

Tilmelding til smørrebrød senest 13.6.2021 til Hanne på telefon 48795431 / 20305431 senest 13. juni 2021.

Coronapas skal medbringes

Med venlig hilsen Bestyrelsen