Generalforsamling i Helsingegårdens Venner.

Helsingegårdens Venner indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling
Onsdag den 10. marts 2021 kl. 18.30 i sommerstuen Spisekrogen Kvickly.

Pga. forsamlingsforbud og andre restriktioner udsat til
16. juni 2021 kl. 18.30 i sommerstuen Spisekrogen Kvickly.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 3 stemmetællere
3. Bestyrelsen beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af det revideret regnskab.
5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
6. Indkomne forslag, meddelelser m.v.
Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.
På valg er: Jørgen Jonsson (modtager genvalg)
Michael Alex (modtager genvalg)
Kurt Nielsen (modtager genvalg)
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
På valg er: Ulla Hansen (modtager ikke genvalg)
Anni Rasmussen (modtager genvalg)
9. Valg af 2 revisorer for 2 år, forskudt årstalsmæssigt
På valg er: Holger Holm Petersen (modtager genvalg)
10. Valg af en revisorsuppleant for 1 år.
På valg er Kirsten Jacobsen (modtager genvalg)
11. Resultatet af valg af 1 beboer repræsentant og 1 medarbejderrepræsentant.
12. Eventuelt.

Kl. 17.30 er der mulighed for spisning for medlemmer, men kun ved tilmelding til Hanne på
telefon 48795431 / 20305431 senest 12. juni 2021.
Menuen er to stykker smørebrød og en øl eller vand.

Ved fremmøde skal man fremvise corona-pas eller negativ covid-19 test.

Med venlig hilsen Bestyrelsen