Generalforsamling i Helsingegårdens venner

Helsingegårdens venner indkalder til ordinær generalforsamling den 04 marts 2020 kl. 19.30 i Cafe Appetit på Helsingegården.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede  regnskab

5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år

6. Indkomne forslag, meddelelser m.v.

    Forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest   

    senest  8  dage før  generalforsamlingen afholdes


7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2                 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.

    På valger:     Fin Berg (modtager genvalg)

                          Hanne Gilholt  (modtager genvalg)

8. Valg af 2 bestyrelsessupleanter for 1 år.

    På valg e:     Ulla Hansen (modteger genvalg)

                          Anni Rasmussen (modteger genvalg)

9. Valg af 2 revisorer for 2 år, forskudt årstalsmæssigt

     På valg er:   Else Ottesen (modtager genvalg)

10.Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

     På valg er:   Kirsten Jacobsen (modtager genvalg)

11.Resultatet af valg af 1 beboer repræsentant og 1                         medarbejderrepræsentant.

12. Eventuelt.Kl. 18.00 er der mulighed for spisning for medlemmer,men
kun med tilmelding til Hanne på tlf.48795421 / 20305431
senest onsdag den 26 februar 2020
Menuen er gule ærter, pandekager og kaffe til en pris af 100kr.

MVH bestyrelsen

 

 

 

Beboer på Helsingegården mangler besøgsven.

 

92-årig kvinde, som er normalt fungerende, men benytter stok eller rollator, ønsker sig en besøgsven.

Ellen har boet på Frederiksberg i 40 år, er nu flyttet ind på Helsingegården og vil meget gerne have kontakt med moden dame 65 +, som kan være hendes besøgsven.

 

Henvendelse til: 

Ellen Beck telefon 21207543 eller

Social og sundhedshjælper Miriam, Søstien Helsingegården telefon   72496629